Από την πορεία στο στρατόπεδο συγκέντρωσης προσφύγων στον Ελαιώνα

2

Η πρωτοβουλία αλληλεγγύης στους/στις πρόσφυγες και μετανάστες/ριες της Ραφήνας συμμετείχε στην πορεία αλληλεγγύης στους πρόσφυγες στον Ελαιώνα.